سطل شما چقدر پر است؟

سطل شما چقدر پراست یک استعاره عالی در روانشناسی مثبت نگر است که در ذهن ما با مثال سطل و ملاقه بیشتر قلاب و روشن می شود، این نظریه به ما می گوید که هر یک از ما انسانها یک سطل نامرئی داریم که بسته با آنچه دیگران به ما می‌گویند یا نسبت به ما [...]